Wie zijn we

CLB

Onze school werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding "Het Kompas".  Samen met de school biedt het CLB informatie, hulp en begeleiding.  Dit kan op vraag van leerlingen, ouders en school.

Het CLB is actief op 4 domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan en studierichtingen, de preventieve gezondheidszorg, het psychosociaal functioneren.  Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.  De begeleiding waarvoor het CLB instaat is gratis, onafhankelijk, aan het beroepsgeheim gebonden, multidisciplinair en vraag gestuurd.

Je kan rechtstreeks (of via de school) contact opnemen met het CLB.

Meer gedetailleerde info kan je terugvinden in het schoolreglement.