Ons aanbod

Leerplan

Wij werken met het leerplan van Katholiek onderwijs Vlaanderen: Zin in leven, zin in leren (ZILL). Hierin staat, aan de hand van krachtlijnen, doelstellingen en referentieleeftijden, vermeld welke delen van de ontwikkeling wij begeleiden. 

De ontwikkeling van kinderen wordt in zijn totaliteit bekeken, maar is ondergebracht in 10 ontwikkelvelden. Ons onderwijs werkt aan al deze ontwikkelvelden en zal deze ook evalueren. 

Er zijn 4 persoonsgebonden ontwikkelvelden en 6 cultuurgebonden ontwikkelvelden. Beide nemen een evenwaardige plaats in binnen het leerplan en dus ook binnen ons aanbod.