Ons aanbod

Aanbod

We zijn een basisschool en bieden onderwijs aan voor meisjes en jongens van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Dit schooljaar zijn er in onze school zes klasgroepen kleuters:

 • een peuterklas
 • een eerste kleuterklas A
 • een eerste kleuterklas B
 • een tweede kleuterklas
 • een gemengde tweede/derde kleuterklas¬†
 • een derde kleuterklas¬†

We organiseren de kleuterafdeling op bovenstaande manier om de aantallen in de klasgroepen zo laag mogelijk te houden en bijgevolg de eerstelijnszorg maximaal ondersteunend aan alle kleuters te kunnen bieden.

Binnen de lagere school tellen we 11 klasgroepen:

 • eerste leerjaar A en B
 • tweede leerjaar A en B
 • derde leerjaar¬†
 • vierde leerjaar A en B
 • vijfde leerjaar A en B
 • zesde leerjaar A en B