Aanbod

We zijn een basisschool en bieden onderwijs aan voor meisjes en jongens van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar.
Dit schooljaar zijn er in onze school vijf klasgroepen kleuters:

 • een peuterklas
 • een eerste kleuterklas A
 • een eerste/tweede kleuterklas (gemengde groep)
 • een tweede kleuterklas
 • een derde  kleuterklas A
 • een derde kleuterklas B

We organiseren de kleuterafdeling op bovenstaande manier om de aantallen in de klasgroepen zo laag mogelijk te houden en bijgevolg de eerstelijnszorg maximaal ondersteunend aan alle kleuters te kunnen bieden.

Binnen de lagere school tellen we 9 voltijdse klasgroepen en 2 klasgroepen krijgen halftijds ondersteuning d.m.v. co-teach.

 • eerste leerjaar A en B
 • tweede leerjaar
 • derde leerjaar  A en B
 • vierde leerjaar met ondersteuning van een co-teacher
 • vijfde leerjaar met ondersteuning van een co-teacher
 • zesde leerjaar A en B