Schoolraad

De schoolraad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid zoals bepaald in zijn huishoudelijk reglement.

De schoolraad is uit 9 leden samengesteld 

Namens het personeel zijn dit:
Kristof Goubin (voorzitter) , Betty Lenaers en Veronique Van den Bergh (secretaris).

Namens de ouders zijn dit:
Vannessa Vermeir, Marjan Callaerts en Tom De Lentdecker.

Namens de lokale gemeenschap zijn dit:
Agnes Mannaert, Viviane Van Asch en Wilmair De Buyser